नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
फर्पीङ्ग, काठमाडौं


  कार्यालयको परिचय र उद्देस्य

नेपाल सारकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ अन्तर्गत हालको दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्रका  नगरिकता, राहदानी  सिफारिश, नाबालक परिचयपत्र लगायतका सेवा सुबिधा बितरण गर्न र यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा ब्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले ईलाका प्राससन कार्यालयको स्थापना २०७० साल मा भएको हो । 

हाल यस कार्यालयले नगरिकता, राहदानी  सिफारिश, नाबालक परिचयपत्र, दलित तथा जनजाती समुदायको सिफारिश, ठाडो उजुरीको सुनुवाई र ब्यवस्थापान, बिकास निर्माण कार्यहरुको सुपरिवेक्ष्यण, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित  संरक्षण लगायत यस  क्षेत्र  भित्रको शान्ति सुरक्षा ब्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको ।

  समाचार

NO record found

  सूचना

NO record found


© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय