नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
फर्पीङ्ग, काठमाडौं

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय