Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

मिन्द्रलाल योङ्हाङ सरकाे विदाइ कार्यक्रम

Capture.JPG88888888888888888888(2).JPG
मिन्द्रलाल योङ्हाङ सरकाे विदाइ कार्यक्रम
Screenshot_20190724_173039_com.viber.voip.jpg
मिन्द्रलाल योङ्हाङ सरकाे विदाइ कार्यक्रम