Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

सरसफाई अभियान

1.jpg
सरसफाई अभियान
templo(1).jpg
श्री दक्षिणकाली मन्दिर