Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

श्री दक्षिणकाली मन्दिर

templo(2).jpg
श्री दक्षिणकाली मन्दिर