Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

विण्णु भगत कार्की

  • विण्णु भगत कार्की

विण्णु भगत कार्की


विण्णु भगत कार्की
लेखापाल

पद लेखापाल
सम्पर्क 9851223422
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १८