Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

विण्णु प्रसाद पौडेल

  • विण्णु प्रसाद पौडेल

विण्णु प्रसाद पौडेल


विण्णु प्रसाद पौडेल
शाखा अधिकृत

सूचना अधिकारी
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841030588
बहाल मिति २०७६ मंसिर १