Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

चन्द्र प्रसाद गैरे

  • चन्द्र प्रसाद गैरे

चन्द्र प्रसाद गैरे


चन्द्र प्रसाद गैरे
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851220228
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १५