Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

प्रदान गरिने सेवाहरू


इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई

  • नागरिकता,
  • नाबालक परिचय पत्र
  • राहदानीको सिफारिस 
  •  शान्ति सुरक्षा
  • ठाडो उजुरी 
  • अन्य