Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

कार्यालय प्रमुख श्री चन्द्र प्रसाद गैरेज्यूकाे स्वागत