Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 चन्द्र प्रसाद गैरे चन्द्र प्रसाद गैरे कार्यालय प्रमुख 9851220228
2 विण्णु प्रसाद पौडेल विण्णु प्रसाद पौडेल शाखा अधिकृत 9841030588
3 राम कुमार सुवेदी नायब सुब्बा
4 विण्णु भगत कार्की लेखापाल 9851223422
5 Admin  फर्पिंग Admin फर्पिंग कम्प्युटर अपरेटर लेखा तथा प्रशासन शाखा 9840568691
aaopharping@moha.gov.np
6 लक्ष्मी दाहाल लक्ष्मी दाहाल कम्प्युटर अपरेटर 9849420660
7 चन्द्र वहादुर थापा मगर ह.स.चालक 9869525976
8 शकुन्तला खनाल कार्यालय सहयोगी 9849402940
9 उषा कुमारी के.सी. कार्यालय सहयोगी 9818038681